ویدئوی تبلیغاتی My Teen Romantic Comedy SNAFU Saison 3

سایت رسمی فصل سوم از مجموعه ی تلوزیونی انیمه ای My Teen Romantic Comedy SNAFU  از اولین ویدئوی تبلیغاتی این فصل رونمایی کرد: