مهدی یزدانی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال پیش

مورتال کامبت۱۱ترجمه شد

مهدی یزدانی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال پیش

تریلر رسمی مورتال کامبت 11 ببینید و لذت ببرید https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ad17fb20b8e2efc7844083a06e8b3ad314578594-360p__56637.mp4

مهدی یزدانی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال پیش

درحال ترجمه گیم پلی مورتال کامبت 11 https://hw2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/15f4141265c3b1be780207869288b63014445837-360p__17456.mp4