موجود پنل شما : ۰ تومان
شارژ حساب
مترجم
  • *ZOE* یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    Eren: بجنگ، اگه ببازی میمیری. اگه برنده بشی زنده میمونی.. اگه نجنگی نمیتونی برنده بشی

    ” Attack on Titan ”