موجود پنل شما : ۰ تومان
شارژ حساب
  • *ZOE* یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

    Eren: بجنگ، اگه ببازی میمیری. اگه برنده بشی زنده میمونی.. اگه نجنگی نمیتونی برنده بشی

    ” Attack on Titan ”