موجود پنل شما : ۰ تومان
شارژ حساب
  • *ZOE* یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

    Armin: Someone who can’t sacrifice anything, can’t ever change anything
    آرمین: کسی که نمیتونه چیزی رو قربانی کنه هیچ وقت نمیتونه چیزی رو تغییر بده

    ” Attack on Titan ”