موجود پنل شما : ۰ تومان
شارژ حساب
  • *ZOE* یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 2 قبل

    Stop, pitying yourself. Pity yourself, and life becomes an endless nightmare
    اوسامو دازای: به خودت ترحم نداشته باش! اگه به خودت ترحم داشته باشے زندگیت یک کابوس بے پایان خواهد شد.
    “Bungou Stray Dogs”